Fungerande kommunikation

Finansiell kommunikation är – och har alltid varit – Laika Consultings arena. Vi hjälper våra kunder med strategi, rådgivning och genomförande – ett arbete som leder till att våra uppdragsgivare når ökat förtroende, fler kunder och investerare.

Vi är länken till dina investerare

Investerare vill ha relevant och korrekt information. Det gäller oavsett om det handlar om emissioner, noteringar, fonder eller investeringsprodukter. Dessutom måste budskapet paketeras rätt. Och att paketera rätt handlar om att bemästra hela den kommunikativa verktygslådan såväl till dina befintliga som nya investerare. En viktig hörnsten i vårt erbjudande är våra investerarnätverk med läsarräckvidd på över 500 000 investerare.

Intresserade investerare

Via nätverken har vi direktkontakt med aktiva investerare. Förutom våra nyhetsbrev anordnar vi investerarträffar och event som till exempel investerarbrevet.live och kapitalmarknadsdagar för professionella investerare.

3 av 4
Vi arbetar med nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker.
130 000
Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer.
5 mdkr
Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.

Så bygger vi långsiktigt förtroende

Att skapa långsiktiga värden förutsätter förtroende. Och det är just det som vi bistår våra kunder att bygga och bevara. Inom finansiell kommunikation fokuserar vi på transaktioner, investor relations och strategisk omvärldsbevakning.

1. IR-rådgivning

Investor relations – investerarrelationer – handlar om företags relationer till kapitalmarknaden. Ända sedan vi grundades 2004 har vi bistått våra uppdragsgivare med såväl strategisk rådgivning som löpande IR-arbete.

Vi har ett brett utbud av tjänster inom IR, till exempel: strategisk rådgivning, framtagande av rapporter, pressmeddelanden, medietjänster, nyhetsbrev, kapitalmarknadsdagar och kommunikationsplaner.

                

Investerarbrevet.live på Fotografiska i Stockholm. Roadshowen lockade 1 000 investerare runtom i Sverige och drygt 8 000 följde eventen över webben.

På uppdrag av SPP och Storebrand har vi tagit fram en rapport om svenska fondexperters framtidstro.

2. Transaktionsrådgivning

Företag som står inför en notering eller kapitalanskaffning möter en rad nya frågeställningar. Våra konsulter har lång erfarenhet av att guida våra uppdragsgivare genom hela processen, från ax till limpa.

Sedan vi grundades har vi bistått våra uppdragsgivare med att ta in 5 miljarder kronor i emissionskapital. Inom transaktioner arbetar vi med noteringar, nyemissioner och andra kapitalanskaffningar. Genom Investerarträffar och kapitalmarknadsdagar länkar vi samman investerare med investeringserbjudanden.

3. Strategisk omvärldsrådgivning

För att bygga förtroende till investerare och andra intressenter måste man känna sin målgrupp och vilka omvärldsfaktorer som påverkar.

Vår tjänst LaikaBook är ett effektivt verktyg. Med vår Börsbevakning analyserar du enkelt viktiga aktienyckeltal och vad som skrivs om ditt bolag jämfört med liknande börsbolag. Och med den automtiska funktionen InsiderLog kan ditt företag smidigt leva upp till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

Analystjänsten Nöjd AktieägarIndex (NAI) som utgår ifrån den beprövade NKI-metoden mäter hur nöjda dina aktieägarna är. Dessutom ger analysen konkreta råd om var insatser ska sättas in för att öka aktieägarnas nöjdhet, lojalitet och förtroende.

                 

I LaikaBook håller ni koll på era kunder eller aktieägare såväl som konkurrenter och analyser av ert nyhetsflöde.

Vi ser till att era trycksaker får den uppmärksamhet ni önskar och kommunicerar rätt värden.

Våra publikationer når läsare genom nyhetsbrev, sociala media såväl som traditionell media.

4. Publikationer som ger bredd och djup

Våra publikationer – Investerarbrevet och Investor Letter – når ut till en tydlig målgrupp. Artiklarna skrivs med redaktionell metod av skribenter med bakgrund inom affärspressen. Bland våra uppdragsgivare finns flera av världens största kapitalförvaltare, svenska fondbolag, banker, försäkringsbolag, noterade bolag och företag som förbereder noteringar, nyemissioner och ägarspridning.