Djup kunskap om finansmarknaden

Laika Consulting grundades 2004 och har utvecklats till en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer inom finansiell kommunikation. Våra uppdrag omfattar allt från strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom investerarrelationer och annan finansiell kommunikation.

130 000
Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer
5 mdkr
Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.
3 av 4
Vi arbetar med nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker. 

Vi har förtroende både hos våra kunder och deras investerare. Vi måste alltid se till det bästa för båda parter.

Långsiktigt stark tillväxt

Sedan starten år 2004 har vi upplevt en stark tillväxt och såväl 2017 som 2009 utnämndes vi till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri.

Sedan dess har utvecklingen accelererat. Vi har växt med våra kunder samtidigt som många nya uppdragsgivare har strömmat till. Att vi alltid har hållit oss till det vi kan – finansiell kommunikation – har medfört att våra uppdragsgivare får vad vi lovar, ofta mer.

Sedan 2018 ägs Laika Consulting en av crowdfundingbolaget FundedByMe. Den plattform för crowdfunding som FundedByMe tillhandahåller utgör ett väl användbart komplement till våra tjänster riktade till bolag som söker investerare. Vi är övertygande om att dessa synergieffekter kommer vara till stor fördel för såväl våra separata bolag som för våra kunder.  

2004

Grundas

Entreprenörer från finansmarknaden ser framtidens behov

2009

Gasellföretag

Tidningen Dagens Industri utnämner Laika till ett Gasellföretag

2011

Våra publikationer

Första numret av Investerarbrevet publiceras

2016

5 miljarder kronor

Med Laikas hjälp har kunderna tagit in totalt 5 miljarder kronor

2017

Gasellföretag

Tidningen Dagens Industri utnämner Laika till ett Gasellföretag

Från strategi till resultat

På Laika Consulting går vi från strategi till handling som i sin tur leder till konkreta resultat för våra kunder. Vårt resultatfokus har sin grund i våra värderingar: Kvalitet, kreativitet, integritet och proaktivitet.

Det är utifrån dessa värderingar vi arbetar tillsammans, antar nya utmaningar samt möter våra kunder och samarbetspartners. Våra värderingar finns med i allt vi gör, varje dag.

Sedan 2013 har vi analyserat hur noterade bolag arbetar med investerarrelationer. Årets rapport omfattar även bolag noterade på övriga nordiska handelsplatser.

Allt fler inser värdet av målgruppsanpassad finansiell kommunikation. Just det – i kombination med att vi behärskar den kommunikativa verktygslådan – är två förklaringar till vår starka tillväxt.

Vi som jobbar här

På Laika Consulting arbetar ett 20-tal IR-konsulter, projektledare, formgivare, skribenter och analytiker. 

Att vi har olika kompetenser och bakgrund är en förutsättning för att vi ska kunna leverera affärsnytta till våra kunder. Våra IR-konsulter arbetar nära kunderna i samarbeten som spänner över många år. Här finns även skribenter med lång erfarenhet som ekonomijournalister. 

Våra formgivare designar allt ifrån fullständiga varumärkesprofiler till kampanjer – digitalt och för print – som alltid utgår från en kommunikativ strategi.

Lång erfarenhet från finansiell rådgivning kombinerat med gedigen analys och tekniskt kunnande gör oss till en av Sveriges ledande IR-konsulter.