Så når du exakt rätt investerare

Våra investerarnätverk - Investerarbrevet, Investorletter, Småbolagsjakten och Onoteratjakten - utgörs av genuint intresserade investerare. Nätverken innebär en unik möjlighet för bolag att nå ut med finansiella erbjudanden till rätt målgrupp.

Med drygt 90 000 läsare per månad är Investerarbrevet ett av Sveriges största nyhetsbrev för investerare. I artiklarna sätts avskalad fakta i fokus. Informationen till potentiella investerare blir därför tydlig, relevant och lockar till läsning.

100 000
Investerarbrevet har 100 000 läsare varje månad.
90 000
Prenumeranterna består av 90 000 investerare som aktivt sökt upp oss.
5 000
Vi har 5 000 besökare årligen på våra event och tiotusentals följer sändningarna på webben.

Vårt aktieforum på Facebook – Småbolagsjakten – består av cirka 38 000 medlemmar. I gruppen diskuteras bolag som primärt är noterade på de mindre listorna som First North, NGM och Spotlight.

Forum med seriös samtalston

Med cirka 38 000 medlemmar är Facebookgruppen “Aktier – Småbolagsjakten” ett av de största diskussionsforumen i Sverige inom aktier, samtidigt som den är det största för specifikt småbolag.
Men en väldigt hög aktivitet och seriös samtalston skiljer sig Småbolagsjakten från många andra aktieforum. Just den seriösa samtalstonen är en viktig förklaring till att nya medlemmar strömmar till.Läs mer

Småbolagsjakten på Facebook (ansök om medlemskap)
38 000
Facebookgruppen Småbolagsjakten består av över 38 000 medlemmar
1 000
Facebookgruppen Onoteratjakten består av drygt 1 000 medlemmar

I samarbete med några av världens ledande kapitalförvaltare ger vi ut den engelskspråkiga marknadsbrevet Investorletter som riktar sig direkt till professionella investerare i hela Norden.

Investorletter – för institutioner och professionella investerare


Investorletter.net är en engelskspråkig publikation som vänder sig till en exklusiv krets av institutionella och professionella investerare i Norden. Artiklarna – som beskriver och analyserar utvecklingen och trenderna på den globala finansmarknaden – baseras på djupintervjuer med förvaltare och analytiker från Europas ledande kapitalförvaltare. 

Artiklarna på Investerletter.net är lösenordsskyddade, vilket säkerställer att våra läsare uppfyller gällande regulatoriska krav för att kvalificeras som professionell investerare.

Läs mer

www.investorletter.net
5 000
Investorletters prenumeranter består av 5 000 professionella investerare.
12 000
12 000 mäklare, traders och förvaltare nås av investorletter.net via nyhetsbyrån Direkts börsterminal Infront.
3 550
Våra läsare förvaltar tillsammans över 3 550 mdkr åt sig själva eller via diskretionära mandat.